A resounding thumbs up for Y Selar and the Welsh music scene

*A Welsh version of this article can be found below*

WHILST a horde of zombies, ghosts and God knows what else was sprawling through the streets of Aberystwyth on Halloween night, I was safe and warm in the Great Hall of the Arts Centre.  I was in “Gig Selar 10”, a gig where Welsh magazine company “Y Selar” were celebrating their 10th birthday, and they celebrated in style with a pretty solid line-up;

Sŵnami
Yr Eira
E S T R O N S
Ysgol Sul
Sgilti Ysgafn Droedyselar

I can’t stress enough how important a venue can be to a gig. The last time Y Selar came to Aberystwyth they were hosting a gig in the Arts Centre’s upstairs bar. The music was good, but the venue felt a bit too “waiting area”, as if I was waiting for a cab that’d never come. This was not the case this time. The Great Hall was an exemplary place to host a gig, and the dance floor is aggressively inviting.

Since it was Halloween that night I was dressed up as a mad scientist; classic. More or less everyone else made an effort too. You see, anyone in fancy dress was given a cupcake and goodie bags full of CDs and downloads, which was a nice touch.

Anyway, onto the music! It was very much a man’s stage that night, with the exception of Aberystwyth’s mega cool rock band E S T R O N S. The acts that night were to a high standard, with Ysgol Sul standing out as the newcomers with their cool vibes. Except for the headline act, Sŵnami, all of the acts were either Aber students or natives! It was nice to see that Y Selar pays attention to local flavours when they host gigs in different places.

The night began with Ysgol Sul and E S T R O N S, two bands I can guarantee we haven’t heard the last of. These are bands I’d mention if I wanted to show off my music interests in front of the cool kids.  Yr Eira were the next band to go up, a band that are on the upper side of up and coming. I have no doubt that this band will be headlining big gigs within a year if they pull their rock socks up.

Sŵnami was the headline act, and of course they lived up to that title. Imagine if Two Door Cinema were a bit more rock-heavy and didn’t come from Bangor, Northern Ireland, but our Bangor, and you’ve got em! Songs such as ‘Y Nos’ and ‘Du a Gwyn’ stands as evidence that this band is a stand-out act and shall remain that way.

The night was predominantly rock, so when Sgilti Ysgafn Droed ended the night, it was an abrupt and welcome change of pace. This DJ boasts mixing in a range of genres and I’ve seen him dotted around venues in Aberystwyth more than once. His variety of music and on-stage charisma is clear to anyone who’s seen him perform and he’s a welcome addition to any night out. Keep an eye out for this one!

I think it’s clear to anyone reading this is that my general consensus of the night was that it gets my thumbs up. It’s certainly a promising sign of what’s to come with Y Selar’s series of gigs that are happening around Aber.

Perhaps Y Selar’s gigs have experienced some growing pains, but they’re out of them now.

Roll on Y Selar!

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

TRA BOD TORF o zombies, bwci-bos a llu o fwystfilod eraill yn llenwi strydoedd Aberystwyth ar noson Calan Gaeaf, mi roeddwn i’n saff ac yn dwym yn Neuadd Fawr y Canolfan Celfyddydau. Mi roeddwn i yn “Gig Selar 10”, gig lle’r oedd cwmni cylchgrawn “Y Selar” yn dathlu ei 10fed pen-blwydd, gyda rhestr o westeion eithaf da;

Sŵnami
Yr Eira
E S T R O N S
Ysgol Sul
Sgilti Ysgafn Droed

yselar

Gallwn i byth pwysleisio gormod pa mor bwysig yw lleoliad i gig. Y tro diwethaf roedd Y Selar yn Aber roedden nhw yn y bar lanllofft yn y canolfan. Oedd y gerddoriaeth yn dda, ond roedd y lleoliad bach yn rhy “man aros”, fel petai fi’n aros am dacsi sy’ byth yn dod. Nid oedd hwn yn broblem y tro yma. Mae’r Neuadd Fawr yn enghraifft arbennig o le i leoli gig, ac mae’r llawr yn dymuno i bobol i ddawnsio arni hi.

Roedd hi’n noson Calan Gaeaf felly roeddwn i wedi gwisgo fel gwyddonydd gwyllt, clasur. Roedd mwy na lai pawb arall wedi neud rhyw ymdrech hefyd. Roeddech chi’n cael rhyw goodie bag llawn cwpwl o ddisgiau a lawrlwythiadau os oeddech chi’n gwisgo lan, sy’n ychwanegiad bach neis.

Ta beth, ymlaen at y gerddoriaeth! Roedd e’n llwyfan y bechgyn y noson yna, gydag eithriad i’r band rili cŵl o Aber sef E S T R ON S. Roedd safon yr holl fandiau yn uchel, gydag Ysgol Sul yn sefyll mas fel cŵl cids newydd gyda naws rili ffres. Heblaw am y prif fand, Sŵnami, roedd pob un act yn perthyn I Aber rhyw ffordd neu’i gilydd. Mae’n neis weld bod Y Selar yn barod i roi blas lleol i leoliadau gwahanol.

Dechreuodd y noson efo Ysgol Sul ac E S T R O N S, dau fand dwi’n fodlon dweud bydd yn bresennol iawn ym myd cerddoriaeth Cymru yn y dyddiau i ddod. Mae’r bandiau yma yn fandiau baswn i’n enwi er mwyn edrych yn cŵl o flaen pobl mwy cŵl! Yr Eira oedd y band nesaf, band sy’n gwella’n esbonyddol ac yn tyfu fel enw. Dwi’n sicr, efo cic drosiadol lan y dîn mi fydd y band yma yn arwain gigs mawr yn y dyfodol agos.

Sŵnami oedd yn arwain y gig y tro yma, ac, wrth gwrs, roedden nhw’n haeddu’r rôl yma.  Meddyliwch am Two Door Cinema Club petai nhw yn hoff o roc mwy trwm ac yn dod o Fangor, nid un Gogledd Iwerddon, ond ein Bangor ni. Dyna nhw! Mae caneuon fel Y Nos a Du a Gwyn yn dangos i bawb bod y band yma yn sefyll allan o gymysgedd o debygrwydd y bandiau dyddiau yma, a mi fydyn nhw wastad yn.

Roedd y noson efo pwyslais enfawr ar roc, felly pan ddaeth Sgilti Ysgafn Droed lan i orffen y noson, roedd e’n newid sydyn a groesawgar i’r fformat. Mae’r DJ yma yn hoff o gymysgu amrediad enfawr o gerddoriaeth, ac mi rydw i wedi ei weld e yn lleoliadau o gwmpas y dre mwy nag unwaith. Mae ei ddewis amrywiol o gerddoriaeth a’i hyder ar lwyfan yn amlwg i bawb sydd wedi ei weld yn perfformio, ac mae e’n ychwanegiad arbennig i unrhyw noson mas. Cadwch lygad mas am y boi yma!

Mae’n amlwg i bawb sy’n darllen fy mod i wedi mwynhâi’r noson. Seren aur o Aled Illtud! Mae e hefyd yn arwydd dda o hyn sydd i ddod efo gyfres o gigiau Y Selar yn Aberystwyth.

Efallai bod Y Selar wedi cael ambell dolc ar ei ffordd, ond maen nhw ar daith i rywle arbennig iawn.

Parch mawr Selar!